• ΧΩΜΑΤΑ – ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ

  • ΑΚΟΣΚΙΝΙΣΤΟ ΧΩΜΑ

    Πρόκειται για επφανειακό χώµα το οποίο προέρχεται από χωµατοληψίες που γίνονται σε αµπελώνες στην περιοχή των Μεσογείων.
    Το χώµα βρίσκεται στην πρωτογενή του µορφή ακατέργαστο και χρησιµοποιείται σε πληρώσεις µεγάλων χώρων βάθους µεγαλυτέρου των 40 εκατοστών.
    Επίσης χρησιµοποιείται στην διαµόρφωση τοπίου.