• ΧΩΜΑΤΑ – ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ

  Ερχόµαστε στον χώρο σας και γίνετε επί τόπου µελέτη της κατασκευής και κυβισµός του χώρου που θα εκτελεσθούν οι εργασίες.
  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
  Διαθέτουµε τα απαραίτητα χωµατουργικά µηχανήµατα που τυχών χρειάζονται για επιχωµατώσεις η εκχωµατώσεις του χώρου η για την δηµιουργία τεχνητών λόφων πλαγιών βραχόκηπων Κ.λπ.

  • ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΛΠ.)

  Συνεργαζόµαστε µε εταιρείες γερανοφόρων οχηµάτων για την καθ ύψος µεταφορά χώµατος σε ταράτσες µπαλκόνια κ.λπ.
  Επίσης διαθέτουµε χωµατουργικά µηχανήµατα µικρού όγκου για εκτέλεση εργασιών σε περιπτώσεις περιορισµένου ύψους η πλάτους επιφάνειας εργασιών.

  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Προσδιορίζουµε το τελικό κόστος κατασκευής και κάνουµε αναλυτική προσφορά στην οποία διευκρινίζεται το κόστος για το κάθε στάδιο εργασίας ξεχωριστά.
  Εκδίδουµε έγγραφη προσφορά στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι αµοιβές για τις εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν.