• ΧΩΜΑΤΑ – ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ

 • ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ

  Είναι το χώμα που προέρχεται από την κοσκίνηση του επιφανειακού φυτοχώματος προκειμένου να απομακρυνθούν οι ξένες ύλες (πέτρες, ρίζες, ξύλα) και να απόκτηση ομοιογένεια ως προς το μέγεθος των σωματιδίων που το αποτελούν.
  Το κοσκινισμένο φυτόχωμα εκεί κόκκους διαμέτρου μικρότερης των 2,5 εκατοστών και χρησιμοποιείται στην καλλιέργε100_0095.jpgια φυτών εσωτερικού η εξωτερικού χώρου, στην κάλυψη επιφανειών, στην πλήρωση γλαστρών παρτεριών κ.λ.π.
  Ανάλογα µε τις ιδιότητες και το χρώμα του διακρίνετε στα εξής δύο είδη :
  1. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΥΤΟΧΩΜΑ: Χρησιμοποιείται σε φυτώρια και κήπους σκέτο η σε μορφή μείγματος µε φυσικό η φυτικό λίπασμα.
  Έχει την ιδιότητα να συγκρατεί την υγρασία περισσότερο από τα άλλα χώματα και είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, όμως επειδή είναι αργιλώδες είναι συνεκτικό δηλαδή σφίγγει περισσότερο µε την απουσία του νερού και όταν είναι πολύ υγρό κολλάει περισσότερο από το μαύρο χώμα.

  ΜΑΥΡΟ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΥΤΟΧΩΜΑ 2. ΜΑΥΡΟ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΥΤΟΧΩΜΑ: Πρόκειται για σκουρόχρωμο χώμα το οποίο είναι αργυλοαμμώδες και χρησιμοποιείται κυρίως σε κήπους για την καλλιέργεια φυτών εξωτερικού χώρου, δένδρων η την καλλιέργεια γκαζόν, τριφυλλιού κ.λ.π.
  Στραγγίζει πολύ ικανοποιητικά είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Ανάλογα µε την καλλιέργεια χρησιμοποιείται µε προσθήκη φυσικού λιπάσματος.