• ΧΩΜΑΤΑ – ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ

  • ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ

    Περιλαμβάνουν μείγματα φυτοχώματος µε φυσικό λίπασμα σε αναλογίες που ποικίλουν ανάλογα µε τις καλλιέργειες για τις οποίες προορίζονται.
    Τα ειδικά μείγματα παρέχουν το πλεονέκτημα της χρήσης χωρίς καμία άλλη προσθήκη λιπάσματος αφού περιέχει υψηλά ποσοστά θρεπτικών ουσιών. Επίσης τα μείγματα αυτά είναι λιγότερο συνεκτικά και ρίζες των φυτών αναπτύσσονται καλύτερα και γρηγορότερα.
    Στα ειδικά μείγματα χρησιμοποιούνται και αδρανή υλικά (π.χ. ελαφρόπετρα η άμμος ποταμού.) προκειμένου να έχουμε καλύτερο αερισμό και στράγγιση• όταν χρειάζεται.