• ΧΩΜΑΤΑ – ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ

  • ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

    Είναι λιπάσματα που προέρχονται από το φυτικό η ζωικό βασίλειο χωρίς καμία προσθήκη χημικών στοιχείων, είναι απολύτως φυσικά και χρησιμοποιούνται και για την καλλιέργεια βρώσιμων προϊόντων. Διακρίνονται σε Φυτικό Λίπασμα το οποίο αποτελείται από χωνευμένα στέμφυλα και Ζωικό Λίπασμα από χωνευμένη κοπριά αιγοπροβάτων.
    Τα λιπάσματα αυτά εμπλουτίζουν και χώμα κάνοντας το κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια. βρώσιμων