• ΧΩΜΑΤΑ – ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ

  • ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΤΥΡΦΗΣ

    Μείγματα Τύρφης
    Πρόκειται για μείγματα τύρφης σε οποιαδήποτε αναλογία τύρφης και άλλων υλικών ανάλογο με την επιθυμητή καλλιέργεια. Υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης στην έδρα μας ή όπου εσείς επιθυμείτε σε χύμα μορφή ή σε μεγασάκους χωρητικότητας 800 λίτρων.