• ΧΩΜΑΤΑ – ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ

  • ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

    Τα προϊόντα µας μεταφέρονται µε ιδιόκτητα φορτηγά σε µορφή χύµα, επίσης διαθέτουμε μεγασάκκους (big bags) χωρητικότητας 800 λίτρων, και σάκους χωρητικότητας 12 λίτρων.